Şeymanur OK

Home / Şeymanur OK

seymanurokKişisel Bilgiler 

Ad Soyad                      Şeymanur OK 

Doğum Tarihi              12.03.1997 

Doğum Yeri                  Beykoz 

İletişim Bilgileri 

Cep                                05345499313 

E-Posta                         seymanurok41@gmail.com 

Eğitim Bilgileri 

2014-2018                   Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Lisans 

2010-2014                   İstanbul Üsküdar Lisesi 

Seminerler ve Kurslar  

Mayıs,2015                  8.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi  

Mayıs,2015                  2. Uluslararası Disleksi Kongresi  

Nisan,2016                  2. Dünya Ses Günü Sempozyumu  

Ekim,2016                    Foniatri Semineri – Canlı Larengeal Cerrahi 

Kasım,2016                  Çocuk Nörolojisi – Çocuk Psikiyatrisi Ortak Toplantısı: Çocuklarda Davranış ve         Konuşma Bozukluklarına Neden Olan Epilepsiler  

Mart,2017                    Foniatri Semineri  

Nisan,2017                  3. Dünya Ses Günü Sempozyumu  

Nisan,2017                  9.Ulusal Larengoloji Kongresi  

Nisan,2017                  9.Ulusal Larengoloji Kongresi ”Videolaringostroboskopi” çalıştayı 

Mayıs,2017                  9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 

Mayıs,2017                   9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ”Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Protezi Uygulamaları” Kursu  

Mayıs,2017                   9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ”Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında İşitsel Algının Değerlendirilmesi ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi” Kursu  

Haziran,2017               ”Disleksiyi Anlamak” Sempozyumu 

Çalışmalar ve Tez 

Nisan, 2017                    Dil ve Konuşma Terapisi 1. 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses Özelliklerinin              Akustik Olarak Karşılaştırılması  

Mayıs,2017                    Dil ve Konuşma Terapisi ve Odyoloji Bölümü Öğrencilerinin Ses Özelliklerinin Akustik olarak Karşılaştırılması 

Mayıs,2018                    3-5 Yaş Aralığındaki Kekemeliği Olan ve Olmayan Bireylerin Sözdizimsel ve Morfolojik Becerilerinin İncelenmesi (Lisans Bitirme Tezi) 

Yabancı Dil 

İngilizce                          Orta seviye 

Yetkinlikler 

Bilgisayar                  Microsoft Office(Word,Excel,Powerpoint) 

Özet Bilgi 

Meslek                   Dil ve Konuşma Terapisti