ÖZGÜL DİL BOZUKLUĞU

Home / Programlarımız / Dil Konuşma Bozuklukları / ÖZGÜL DİL BOZUKLUĞU

Özgül dil bozukluğu (ÖDB) herhangi bir işitme kaybı veya başka bir gelişimsel bozukluğu olmayan çocuklarda görülen, dil becerilerini edinmede gecikmeye neden olan bir dil bozukluğudur. Bazı kaynaklarda Özgün Dil Bozukluğu olarak da geçen bu bozukluğun tanısını koyabilmek için çocuğun dil edinimini etkileyebilecek görme bozukluğu, işitme bozukluğu, zihin engeli, nörolojik bozukluklar veya belirlenebilir bir sosyal yoksunluk olmaması gerekmektedir. Çocuklukta görülen en yaygın öğrenme bozukluklarından biridir  ve okul öncesi çocukların yaklaşık %7-8’inde görülmektedir. Erken müdahale edilmezse okul çağına geldiklerinde Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) tanısı alabilirler ve ÖDB’ nin etkileri yetişkinliğe kadar sürebilir.