PROGRAMLARIMIZ

Okul Başarısızlığı

İnsanların adeta bilgi bombardımanına tutulduğu bilgi çağında herkesimden aile çocuğunun önem verme zorunluluğunu hissetmektedir. Ülkemizde buna birde eğitim sisteminden kaynaklanan zorluklar eklenince okul çağına gelmiş bir çocuğa sahip olmak anne ba...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB BELİRTİLERİ

DEHB belirtileri dikkatsizlik ve/veya hiperaktivite ve tepiselliği kapsar. Bu özellikleri her çocuk şu veya bu şekilde sergiler. Fakat DEHB teşhisi koymak için, belirtilerin çocuğun yaşına uygun olmaması gerekir.

DEHB çocuklarda ve ...

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır.
Öğrenme sorunu olan bir çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı k...

Özel Eğitim Danışmanlığı

Özel Eğitim gereksinimi olan çocukların bireysel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, var olan eğitim programının değerlendirilip kişiye özel düzenlemeler yapılması, eğitim sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır....

Profosyonel Öğrenci Takip Programı

Öğrencinin istediği hedefe ulaşmasını engelleyen tüm nedenleri ortadan kaldırırken aynı zamanda da öğrencinin tüm potansiyelini ortaya çıkaran değişim ve gelişim programıdır.           

Bize göre öğrencilik; insanın aldığı ilk nefesle başlayan ve son nefe...

Teog-Ygs-Lys Hazırlık Birebir Ders

Dilkonist'te birinci aşama olarak 8.sınıf öğrencilerimize bilgi düzeylerini ölçme STS (Seviye Tespit Sınavı) uygulanır.Bu sınavın asıl amacı ögrencimizin  başlangıçtaki bilgi düzeyi ile zamanla ulaştığı bilgi düzeyi arasındaki farkı görmektir. 
İkinci aşam...

Okuma Yazma Öğretimi

Okuma yazma öğretiminin aşamaları ve dikkat etmeniz gerekenler;

  Öncelikle öğrencilerin kalem tutma ve kalem kullanma alışkanlıklarının kazanılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun içinde bol bol çizgi çalışması, kuru boya kalemleri kullan...

Hızlı Okuma Programı

HIZLI OKUMA NEDİR?

Hızlı okuma, adından da anlaşıldığı gibi, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın ceşitli ülkelerinde kullanılmaktadıry. Ülkem...

Matematik-Türkçe-Fen Takviye Programı

Bu program ilköğretimden üniversiteye tüm öğrencilerin okul derslerinde başarıyı sağlaması, sınavlarında kullanacağı taktik beceriyi edindirme amacıyla hazırlanmıştır.

Program dahilinde verdiğimiz eğitim;

Düzenli okul ödevlerinin kontrolü,
Test tekni...

Zeka İşlevini Arttırma Becerileri

   2011 de yapılan bir araştırmada insan zekasının %50 sinin genetik, %50 sinin çevresel olduğu kanıtlanmıştı. Yani bir insanın zeki olması için sadece anne ve babasının zeki olması yeterli değil. Çevresel uyarıcılar aracılığı ile zekanın geri kalan %50...

Drama, Akıl ve Zeka Oyunları

Drama Nedir?

Drama Tanımı: Drama, kişiler arasındaki doğrudan iletişimi sağlayan, kendini ve karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir.

Drama tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak drama tiya...

Matematik

Matematik öğretiminin durumunu belirlemek ve değerlendirmek icin, herşeyden önce, şu iki soruya açık yanıtlar vermek zorundayız.

Matematik nedir ?

Neden Matematik öğretiyoruz?

Bunlara vereceğimiz yanıtlara göre, matematik öğre...

Yetişkin Psikolojik Danışmanlık

• Bireysel Psikoterapi
• Psikolojik Değerlendirme
• Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
• Cinsel Problemler (Vajinismus vs.)
• Depresyon
• Kayıp / Yas
• Kişilik Bozuklukları
• Panik Atak / Fobiler
• Takıntılar / Tekrarlar
• Yeme Bozuklukları
• Kariye...

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

• Genel Psikolojik Değerlendirme
• Çocuklarda Gelişim Takibi
• Çocuk – Ergen ve Aile Terapisi
• Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
• Anne – Baba Tutumları
• Anksiyete (Kaygı)
• Depresyon
• Panik Atak
• Alt Islatma
• Boşanmanın Etkileri
• Çocukluk...

E.M.D.R Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma Terapisi

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.
...

Zeka-Dikkat-Gelişim-Projektif Testleri

• Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)
• Afazi Dil Değerlendirme Testi
• Alexander Pratik Yetenek Testi
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
• Benton Görsel B...

Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Dil Konuşma Bozuklukları

Travmatik Beyin Hasarı Nedir?
Travmatik beyin hasarı (TBH), kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması (araba camı, kalorifer, beton gibi) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (kurşun, çivi gibi) sonucu orta...

Sesbilgisel (Fonolojik) Bozukluklar

Fonoloji, dili oluşturan konuşma sesleriyle ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Fonolojik bozukluğu olan kişilerde, kişinin çeşitli sesleri yanlış kullanması, seslerinin yerlerini değiştirmesi ya da sesleri düşürmesi görülmektedir.

Fonolojik bozuklukta hatalard...

Selektif Mutizm (Seçici Konuşmama)

Tanım ve ortaya çıkma şekilleri

Latince ‚mutus’ kelimesinden gelen mutizm‚ ‚sessiz’, ‚suskunluk’ anlamına gelir. Selektif mutizm (seçici konuşmamazlık) genellikle çocuk yaşta kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Bu yüzdende çocukluk hastalığı olarakta ...

ÖZGÜL DİL BOZUKLUĞU

Özgül dil bozukluğu (ÖDB) herhangi bir işitme kaybı veya başka bir gelişimsel bozukluğu olmayan çocuklarda görülen, dil becerilerini edinmede gecikmeye neden olan bir dil bozukluğudur. Bazı kaynaklarda Özgün Dil Bozukluğu olarak da geçen bu bozuklu...

Otizme bağlı Dil Konuşma bozuklukları

Otizm nedir ?

Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Günümüzde, otizme neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte kimi araştırmacılara göre beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen ...

Afazi

 Afazi, beyinin sol yarı küresindeki dil merkezlerinde beyin travması veya dejeneretif hastalıklar gibi sebeplerle oluşan hasar sonucunda, meydana gelen dil bozukluğudur. Buna bağlı olarak hastanın konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, o...

Apraksi

Bilinci yerinde, anlaması normal bir kişinin motor, duyusal ve koordinasyon kusuru olmaksızın bildiği amaçlı bir hareketi yapamamasına apraksi denir. Amaçlı hareket, dominan hemisferin arka yarısı ve özellikle supramarginal girusta tasarlanır. Buradan kalka...

Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar

Fonolojik Bozukluklar ve Artikülasyon Sorunları okul öncesi dönemi çocuklarında en sık karşılaşılan dil konuşma problemlerindendir. Böyle bir sorunu olan çocukların aileleri ve
öğretmenleri çocuklarının konuşmalarını anlamadıklarını, bazı sesleri söyleyemedik...

Dil ve Konuşma Gecikmesi

Dil ve konuşma birbirinden farklıdır. Dil , insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir. Bir dil, yalnızca konuşma dilini akla getirmemelidir; yazı ve işaret kullanımı da bir dildir. Konuşma ...

Dizartri

Dizartri nedir?
Merkezi Sinir Sistemi ve/veya Çevresel Sinir Sistemi ya da her iki sistem hasarına bağlı olarak, konuşma düzeneğini kontrol eden kaslarda spastisite, flaksidite, koordinasyon bozukluğu, paralizi sonucu konuşmanın solunum, sesleme, rezonans,...

Dudak-Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozukluğu

Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bozukluktur. Sadece dudak yarıklığı şeklinde ortaya çıkabileceği ...

Dudak Okuma Eğitimi

Konuşma eyleminin sonunda sadece ses değil, görüntü de üretilir. Yani, konuşmada kullanılan seslerin üretiminde yer alan bir dizi devinim, gözle izlenebilir özelliğe sahiptir.

Konuşma, “kulağa hizmet eder” ama “ağzı da hareket ettirir” ve “böylece,...

Hızlı (Binişik) Konuşma (Takifemi)

Takifemi, konuşma ritminin sözcük ya da sözce tekrarları, uygun olmayan yerlerde duraklamalar, sözcük içindeki hecelerin yerlerinin değiştirilerek söylenmesi gibi düzensizlikler nedeniyle bozulmasıdır. Takifemisi olan kişiler çok hızlı konuşurlar ve gen...

Motor Konuşma Bozuklukları

Motor konuşma bozuklukları nelerdir?
Konuşma, ses, işitme, ağız-yüz düzeneği kullanılarak gelişen; kompleks bir nöral entegrasyon ve pek çok fizyolojik sistemin hızlı koordinasyonunu gerektiren duyusal ve motor bir süreçtir. Konuşmanın solunum, sesleme (...

İşitme kaybına bağlı Dil Konuşma Sorunları

Dil ve konuşma gelişimini engelleyen faktörler arasında işitme kaybının varlığı mutlaka yer almaktadır çünkü dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitmenin olmasıdır. İşitme...

Kekemelik (Takipemi)

Kekemelik, konuşmanın akıcılığında görülen, normalin üstünde sıklıkta ve uzunlukta engellerdir fakat bir hastalık veya davranış bozukluğu değildir. Bu engeller; tekrarlar, uzatmalar, bloklar şeklinde kendini gösterir. Kekemelik sorununda, konuşma akıcılığı v...