Edanur Kesin

Home / Edanur Kesin

edanurkesinKişisel Bilgiler 

AdSoyad                Edanur Kesin 

DoğumTarihi       22/04/1996 

DoğumYeri           Zonguldak 

İletişim Bilgileri 

Cep                              05469329362 

Eposta                       edanuresin.ek@gmail.com 

Eğitim Bilgileri 

2015-_____                Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümü(LİSANS) 

2014-2018               Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü(LİSANS) 

2010-2014                Kartal Anadolu İmamhatip Lisesi 

 Seminerler ve Kurslar 

8.Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2015 

  1. UluslararasıDisleksiKongresi, Mayıs 2015 
  2. Dünya Ses Günü Sempozyumu, Nisan 2016

Odyolojide Elektrofizyolojik Uygulamalar, Aralık2016 

Foniatri Semineri, Mart 2017 

3.Dünya Ses Günü Sempozyumu, Nisan 2017 

9.Ulusal Larengoloji Kongresi, Nisan 2017 

9.Ulusal Larengoloji Kongresi “Videolaringostroboskopi” Çalıştayı, Nisan2017 

9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2017 

9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi “Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında İşitsel Algının Değerlendirilmesi ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi” Kursu , Mayıs 2017 

9.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi “Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Protezi Uygulamaları” Kursu, Mayıs 2017 

Üsküdar Üniversitesi “Disleksiyi Anlamak” Sempozyumu, Haziran 2017 

ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı) Uygulamacı Kullanım Serifikası,  Şubat 2018 

GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu) Bireysel Kullanım Sertifikası, Şubat 2018  

Çalışmalar ve Tez 

Nisan, 2017                  Dil ve Konuşma Terapisi 1. 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Ses     

Özelliklerinin Akustik Olarak Karşılaştırılması 

Mayıs,2017                  Dil ve Konuşma Terapisi ve Odyoloji Bölümü Öğrencilerinin Ses   

                                          Özelliklerinin Akustik olarak Karşılaştırılması 

Mayıs, 2018                 Dislektik Çocukların Dil ve Konuşma Becerilerine Yönelik  

                                          İlkokulÖğretmenlerinin Bilgi ve Tutumu 

Yabancı Dil 

İngilizce                          Orta seviye 

 Yetkinlikler 

Bilgisayar                  Microsoft Office(Word,Excel,Powerpoint)  

Özet Bilgi  

Meslek                   Dil ve Konuşma Terapisti